Giờ mờ cửa từ 7:00 đến 22:00 hàng ngày
My Cart
0
Blog

Cách gieo trồng Bầu lai

Cách gieo trồng Bầu lai

1. Nguồn gốc: Là giống bầu lai F1 – Việt Nam

2. Những đặc tính chủ yếu:

Quả dài 28 – 30cm, vỏ quả màu sao. Ăn ngon luộc không bị thâm, quả đẹp cân đối. Kháng bệnh thán thư, nứt thân xì mủ. Thời gian thu hoạch 49 – 50 ngày sau gieo. Năng suất trung bình 14-16kg/cây. Thu hoạch sớm, thời gian thu hoạch kéo dài.

3. Yêu cầu kỹ thuật

* Thời vụ: Gieo trồng quanh năm, tập trung từ tháng 1 đến tháng 10.

* Làm đất, khoảng cách trồng: Đất trồng được làm kỹ, tơi xốp, sạch cỏ dại.

– Làm giàn chữ U ngược. Luống rộng 5,5 – 6 m, trên luống trồng 2 hàng; hàng x hàng: 4,5 – 5,0 m; Cây x cây : 0,6 m. Mật độ: 5500 – 6100 cây/ha.

+ Giàn chữ A: Luống rộng: 3 – 3,5 m, trồng hai hàng; cây x cây 1 – 1,2 m. Mật độ: 5500 – 6000 cây/ha.

* Lưu ý: Nên trồng giàn chữ U ngược để cây sinh trưởng tốt nhất.

* Làm bầu, gieo hạt, ra cây con:

– Kỹ thuật ngâm ủ hạt giống: Ngâm hạt với nước ấm (50-52oC) trong 2 giờ, đưa hạt ra đãi sạch và ủ ấm (28-30oC), độ ẩm (80-85 %), ít ánh sáng. Sau 24 giờ lấy hạt rửa sạch và giặt khăn ủ bằng nước nóng, vắt bớt nước và ủ lại. Sau 36 – 40 giờ hạt nảy mầm thì tiến hành vào bầu. Nếu hạt chưa này mầm thì rửa sạch và đem ủ lại với khăn ấm, khoảng 12 giờ sau hạt nảy mầm hết thì đem vào bầu.

Đất làm bầu phải tơi xốp, phẳng, sạch cỏ dại. Tưới đất ẩm và đặt hạt đã nảy mầm lên với khoảng cách giữa các hạt 5-7cm, sau đó rắc 1 lớp đất bột lên trên. Sau 2-3 ngày thì cây mọc, thường xuyên chăm sóc và tưới nước giữ ẩm cho vườn ươm. Khi cây có từ 2-3 lá thật thì tiến hành ra cây.

* Phân bón

+ Lượng phân bón cho 1 ha:

Loại phân ĐVT Lượng phân Loại phân ĐVT Lượng phân
Phân hữu cơ Tấn 20 – 30 Đạm Urê Kg 140
Vôi Kg 500 Supe lân Kg 550
NPK (5-10-3) Kg 400 Kaliclorua Kg 150
NPK (16-6-16) Kg 500

+ Cách bón:

– Bón vôi trước khi làm đất.

– Bón lót toàn bộ phân hữu cơ + 500 kg phân lân + 400 kg NPK (5-10-3) + 40 kg Kali.

– Tưới nhử sau trồng 7 ngày: Hòa 30 kg đạm Urê + 50 kg lân vào nước để tưới.

– Thúc giai đoạn sinh trưởng:

+ Giai đoạn 17 ngày sau trồng: 40 kg NPK (16-6-16) + 30 kg đạm Urê.

+ Giai đoạn 27 và 37 ngày sau trồng: 50 kg NPK (16-6-16) + 40 kg đạm Urê + 10 kg kali

– Sau thu hoạch lần đầu cứ 7 ngày bón: 40 kg NPK (16-6-16) + 10 kali

Lưu ý: Vôi nên rải lúc cày bừa để tăng hiệu quả phân hóa học. Bón phân xa dần gốc theo tuổi cây, bón sâu 6-7 cm để tăng hiệu quả phân bón.Các lần bón phân nên kết hợp làm cỏ để tăng hiệu quả phân bón.

* Tưới nước – chăm sóc: Giai đoạn cây con đến ra hoa rộ giữ ẩm thường xuyên bằng cách tưới hốc hoặc tưới rãnh.

* Tỉa nhánh: Tỉa bỏ toàn bộ nhánh ở dưới lá thứ 6.

* Bắt nhánh: Khi cây ra nhánh bắt nhánh bám đều lên lưới theo dạng xương cá. Mục đích: tận dụng không gian của giàn, thuận lợi cho việc phòng trừ sâu bệnh sau này và tăng khả năng đậu quả.

* Lưu ý: Trồng trong mùa nắng nên sử dụng thêm một số phân vi lượng sau:MgSO-4 (20kg), MnSO4 (40kg), Borax (15kg)/10.000m2 bón lót vào trong đất hoặc dùng Magnisal, Botrac… phun qua lá.