Giờ mờ cửa từ 7:00 đến 22:00 hàng ngày
My Cart
0

Rau Không Hóa Chất & Hữu cơ

Showing all 24 results

Củ Dền KHC – 300gr

23.850

🥦 Giới thiệu với cả nhà dòng RAU KHÔNG HÓA CHẤT của Nông Sản Sạch: 
Rau không hóa chất có vị truyền thống, ngon ngọt tự nhiên. Được Nông Sản Sạch kiểm định nghiêm ngặt & đảm bảo các tiêu chí:
✅ Không sử dụng thuốc diệt cỏ
✅  Không sử dụng phân hóa học.
✅  Không sử dụng giống biến đổi gen.

Củ Cải Trắng KHC – 500gr

39.500

🥦 Giới thiệu với cả nhà dòng RAU KHÔNG HÓA CHẤT của Nông Sản Sạch: 
Rau không hóa chất có vị truyền thống, ngon ngọt tự nhiên. Được Nông Sản Sạch kiểm định nghiêm ngặt & đảm bảo các tiêu chí:
✅ Không sử dụng thuốc diệt cỏ
✅  Không sử dụng phân hóa học.
✅  Không sử dụng giống biến đổi gen.

Cải Dún KHC – 500gr

47.500

🥦 Giới thiệu với cả nhà dòng RAU KHÔNG HÓA CHẤT của Nông Sản Sạch: 
Rau không hóa chất có vị truyền thống, ngon ngọt tự nhiên. Được Nông Sản Sạch kiểm định nghiêm ngặt & đảm bảo các tiêu chí:
✅ Không sử dụng thuốc diệt cỏ
✅  Không sử dụng phân hóa học.
✅  Không sử dụng giống biến đổi gen.

Cà Rốt KHC – 500gr

42.500

🥦 Giới thiệu với cả nhà dòng RAU KHÔNG HÓA CHẤT của Nông Sản Sạch: 
Rau không hóa chất có vị truyền thống, ngon ngọt tự nhiên. Được Nông Sản Sạch kiểm định nghiêm ngặt & đảm bảo các tiêu chí:
✅ Không sử dụng thuốc diệt cỏ
✅  Không sử dụng phân hóa học.
✅  Không sử dụng giống biến đổi gen.

Cà Chua Chery KHC – 300gr

31.500

🥦 Giới thiệu với cả nhà dòng RAU KHÔNG HÓA CHẤT của Nông Sản Sạch: 
Rau không hóa chất có vị truyền thống, ngon ngọt tự nhiên. Được Nông Sản Sạch kiểm định nghiêm ngặt & đảm bảo các tiêu chí:
✅ Không sử dụng thuốc diệt cỏ
✅  Không sử dụng phân hóa học.
✅  Không sử dụng giống biến đổi gen.

Cà Chua Beef KHC – 300gr

28.500

🥦 Giới thiệu với cả nhà dòng RAU KHÔNG HÓA CHẤT của Nông Sản Sạch: 
Rau không hóa chất có vị truyền thống, ngon ngọt tự nhiên. Được Nông Sản Sạch kiểm định nghiêm ngặt & đảm bảo các tiêu chí:
✅ Không sử dụng thuốc diệt cỏ
✅  Không sử dụng phân hóa học.
✅  Không sử dụng giống biến đổi gen.

Cải Xanh KHC – 250gr

22.250

🥦 Giới thiệu với cả nhà dòng RAU KHÔNG HÓA CHẤT của Nông Sản Sạch: 
Rau không hóa chất có vị truyền thống, ngon ngọt tự nhiên. Được Nông Sản Sạch kiểm định nghiêm ngặt & đảm bảo các tiêu chí:
✅ Không sử dụng thuốc diệt cỏ
✅  Không sử dụng phân hóa học.
✅  Không sử dụng giống biến đổi gen.

Cải Thìa KHC – 250gr

22.250

🥦 Giới thiệu với cả nhà dòng RAU KHÔNG HÓA CHẤT của Nông Sản Sạch: 
Rau không hóa chất có vị truyền thống, ngon ngọt tự nhiên. Được Nông Sản Sạch kiểm định nghiêm ngặt & đảm bảo các tiêu chí:
✅ Không sử dụng thuốc diệt cỏ
✅  Không sử dụng phân hóa học.
✅  Không sử dụng giống biến đổi gen.

Cải Ngọt KHC – 250gr

22.250

🥦 Giới thiệu với cả nhà dòng RAU KHÔNG HÓA CHẤT của Nông Sản Sạch: 
Rau không hóa chất có vị truyền thống, ngon ngọt tự nhiên. Được Nông Sản Sạch kiểm định nghiêm ngặt & đảm bảo các tiêu chí:
✅ Không sử dụng thuốc diệt cỏ
✅  Không sử dụng phân hóa học.
✅  Không sử dụng giống biến đổi gen.

Cải Ngồng KHC – 250gr

22.250

🥦 Giới thiệu với cả nhà dòng RAU KHÔNG HÓA CHẤT của Nông Sản Sạch: 
Rau không hóa chất có vị truyền thống, ngon ngọt tự nhiên. Được Nông Sản Sạch kiểm định nghiêm ngặt & đảm bảo các tiêu chí:
✅ Không sử dụng thuốc diệt cỏ
✅  Không sử dụng phân hóa học.
✅  Không sử dụng giống biến đổi gen.

Rau Ngót KHC – 250gr

25.000

🥦 Giới thiệu với cả nhà dòng RAU KHÔNG HÓA CHẤT của Nông Sản Sạch: 
Rau không hóa chất có vị truyền thống, ngon ngọt tự nhiên. Được Nông Sản Sạch kiểm định nghiêm ngặt & đảm bảo các tiêu chí:
✅ Không sử dụng thuốc diệt cỏ
✅  Không sử dụng phân hóa học.
✅  Không sử dụng giống biến đổi gen.

Rau Mồng Tơi KHC – 500gr

24.500

🥦 Giới thiệu với cả nhà dòng RAU KHÔNG HÓA CHẤT của Nông Sản Sạch: 
Rau không hóa chất có vị truyền thống, ngon ngọt tự nhiên. Được Nông Sản Sạch kiểm định nghiêm ngặt & đảm bảo các tiêu chí:
✅ Không sử dụng thuốc diệt cỏ
✅  Không sử dụng phân hóa học.
✅  Không sử dụng giống biến đổi gen.

Đậu Bắp KHC – 250gr

24.750

🥦 Giới thiệu với cả nhà dòng RAU KHÔNG HÓA CHẤT của Nông Sản Sạch: 
Rau không hóa chất có vị truyền thống, ngon ngọt tự nhiên. Được Nông Sản Sạch kiểm định nghiêm ngặt & đảm bảo các tiêu chí:
✅ Không sử dụng thuốc diệt cỏ
✅  Không sử dụng phân hóa học.
✅  Không sử dụng giống biến đổi gen.

Bắp Cải Trắng KHC – 800gr

68.000

🥦 Giới thiệu với cả nhà dòng RAU KHÔNG HÓA CHẤT của Nông Sản Sạch: 
Rau không hóa chất có vị truyền thống, ngon ngọt tự nhiên. Được Nông Sản Sạch kiểm định nghiêm ngặt & đảm bảo các tiêu chí:
✅ Không sử dụng thuốc diệt cỏ
✅  Không sử dụng phân hóa học.
✅  Không sử dụng giống biến đổi gen.