Giờ mờ cửa từ 7:00 đến 22:00 hàng ngày
My Cart
0
Blog

SD phân bón an toàn – Phần 2: Tác dụng của phân bón trong nông nghiệp

Tác dụng của phân bón trong nông nghiệp

1. Ý nghĩa quan trọng của việc sử dụng an toàn phân bón

Phân bón là nguồn tư liệu sản xuất nông nghiệp quan trọng trong sản xuất.

– Nâng cao sản lượng cây trồng.

– Cải thiện phẩm chất nông sản phẩm.

– Bảo đảm chất lượng đất, bổ sung chất dinh dưỡng cho đất.

– Sử dụng hợp lý phân bón làm cho cây trồng tốt, che phủ mặt đất, duy trì bảo vệ nguồn nước trên mặt đất, nước không bị ô nhiễm.

– Sử dụng an toàn phân bón là sản phẩm tất yếu của sản xuất nông nghiệp và nghiên cứu khoa học.

2. Tác dụng của phân bón hữu cơ trong nông nghiệp

Phân bón hữu cơ là loại phân bón truyền thống trong nông nghiệp nước ta từ xưa đến nay. Phân bón hàm chứa chất hữu cơ hoặc nguyên tố cacbon (C) thì gọi là phân hữu cơ.

a. Đặc điểm của phân hữu cơ

Phân hữu cơ có nhiều chủng loại như phân và nước giải của người và gia súc, rơm rạ, các phế thải thực vật hoai mục….

b. Tác dụng chủ yếu của phân hữu cơ

(*) Nâng cao sản lượng và chất lượng sản phẩm.

(*) Tăng màu mỡ cho đất

Trong phân hữu cơ hàm chứa nhiều chất hữu cơ phong phú, cải thiện chất đất, tăng độ phì cho đất.

Sử dụng phân bón hữu cơ làm cho vi sinh vật trong đất sinh sôi nảy nở như: khuẩn đạm Azozobaczeria, khuẩn Amino (NH3) hóa, khuẩn Nitro hóa, khuẩn phân hóa chất xơ, vi khuẩn lân, kali.

(*) Bảo vệ môi trường sinh thái

Các nhà khoa học đã chứng minh, sử dụng phân lợn, gà, dê, ngựa làm phân bón cây khiến cho kim loại crom trong đất từ 50mg/1kg đất 8 ngày sau giảm xuống còn 2-3mg.

3. Tác dụng của phân bón hóa học trong sản xuất nông nghiệp

Dưới đây là bảng biểu hấp thụ phân bón tổng hợp NPK của các loại cây trồng.

LƯỢNG DINH DƯỠNG (KG) CẦN CHO 100KG SẢN LƯỢNG

4. Mối quan hệ giữa phân bón và chất lượng nông sản phẩm

Trong sản xuất nông nghiệp hiện đại để có được sản lượng cao và chất lượng nông sản phẩm tốt đã bắt đầu coi trọng bón phân hợp lý an toàn. Bảng biểu dưới đây so sánh sản lượng cây trồng chỉ bón 1 loại phân đạm và sản lượng cây trồng bón phân tổng hợp.

Phân bón và năng suất, chất lượng nông sản

Bảng biểu cho thấy trong điều kiện bón phân tổng hợp thì sản lượng và chất lượng nông sản đều đạt ở mức cao thể hiện ở điểm A. Còn nếu chỉ bón đạm thì sản lượng đạt thấp thể hiện ở điểm B.