Giờ mờ cửa từ 7:00 đến 22:00 hàng ngày
My Cart
0
Blog

Yêu cầu về điều kiện sinh thái của cây sả

– Sả phát triển rất tốt ở những khu vực có ánh sáng dồi dào và độ ẩm cao (70% trở lên), nhiệt độ dao động từ 20 – 38oC, lượng mưa 2000 – 3000mm/năm.

1. Yêu cầu về nhiệt độ của cây sả

– Nhiệt độ thích hợp cho cây sả phát triển là 22 – 27oC. Vì vậy, ở miền Bắc vào mùa đông có nhiệt độ thấp, sản lượng sả giảm so với các vụ khác. Căn cứ vào đặc điểm này, cần chú ý và quyết định thời điểm thu hoạch lá sả để không gây phí lứa lá sả cuối năm.

– Nhiệt độ thấp kéo dài, thân lá sinh trưởng kém, lá bị khô nhiều, sản lượng các bộ phận thu hoạch giảm và hàm lượng tinh dầu trong thân lá cũng giảm.

– Nếu nhiệt độ dưới 10oC kéo dài, các tế bào của sả bị chết. Nếu nhiệt độ trên 30oC kéo dài kết hợp với ẩm độ thấp, cây dễ phát sinh bệnh khô lá và có thể bị chết

2. Yêu cầu về ẩm độ của cây sả

– Lượng mưa trên 1500mm/năm phân bố đều từ 100 mm/tháng trở lên là điều kiện thích hợp để cây sả có thể phát triển tốt nhất. Ẩm độ không khí thích hợp là 80 – 85%, ẩm độ đất thích hợp là 70 – 75%. Tuy nhiên, những nơi có lượng mưa thấp nhưng chủ động tưới tiêu vẫn có thể trồng sả.

Đảm bảo độ ẩm thích hợp để cây sả có chất lượng tinh dầu cao

Đảm bảo độ ẩm thích hợp để cây sả có chất lượng tinh dầu cao

– Với những nơi khô hạn thường xuyên, không chủ động tưới tiêu vẫn có thể trồng sả nhưng năng suất, chất lượng tinh dầu không cao và không ổn định. Vì vậy, để năng suất tinh dầu cao, chất lượng tốt và ổn định thì cần lựa chọn khu vực trồng sả có độ ẩm phù hợp, hoặc chủ động tưới tiêu trong suốt thời kỳ sinh trưởng của cây.

3. Yêu cầu về ánh sáng của cây sả

– Cây sả là loại cây rất cần đầy đủ ánh sáng để tiến hành quang hợp và cho sự tích tụ tinh dầu trong tế bào lá. Số giờ nắng trong tháng 180 – 250 giờ (50 – 60% tổng số giờ ban ngày) thì cây sinh trưởng tốt nhất.

– Khi trồng sả ở những nơi thiếu ánh sáng, lá sả sẽ mỏng và tỷ lệ tinh dầu trong lá thấp. Trồng sả ở những đất dãi nắng lá sả xanh, tỷ lệ tinh dầu trong lá cao. Vì vậy, khi trồng xen sả với các loại cây trồng khác, cần lưu ý chế độ ánh sáng. Ví dụ: Nếu trồng xen cây sả với cây ăn quả thì chỉ trồng ở thời kỳ kiến thiết cơ bản thì năng suất sả cũng như sản lượng, chất lượng tinh dầu không bị ảnh hưởng. Còn khi cây đã lớn, nếu vẫn trồng xen thì cây vẫn sinh trưởng nhưng lá mỏng, sản lượng và chất lượng tinh dầu cũng thấp.

– Với những vùng đất chuyên canh để trồng sả, cần bố trí trồng ở khu vực có chế độ ánh sáng đầy đủ. Ngoài ra, cần thường xuyên phát quang bờ bụi, làm sạch cỏ trên ruộng để giúp cây quang hợp tốt, quá trình tổng hợp tinh dầu thuận lợi, tỷ lệ tinh dầu trong lá cao.